Önemli Tarihler

Kurullar

Sempozyum Eş Başkanları

Prof. Dr. Tuncay Duruöz
Marmara Üniversitesi FTR AD, Romatoloji BD Başkanı
TRASD İstanbul Şubesi Başkanı
                                                                                       
Prof. Dr. Abrar A. Qureshi
Brown Üniversitesi/A.B.D Dermatoloji AD Başkanı

Sempozyum Genel Sekreteri

Prof. Dr. Nilay Şahin
Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, FTR AD Başkanı

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Özgür Akgül
Celal Bayar Üniversitesi, FTR AD / Romatoloji BD.

Prof. Dr. Hale Akpınar
Dokuz Eylül Üniversitesi, İç Hastalıkları AD, Gastroenteroloji BD 

Prof. Dr. Kenan Aydoğan
Uludağ Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları AD Başkanı

Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar AD

Prof. Dr. Atul Deodhar
Oregon Üniversitesi Artrit ve Romatizmal Hastalıklar Bölümü – ABD

Prof. Dr. Tuncay Duruöz
Marmara Üniversitesi, FTR AD, Romatoloji BD Başkanı
TRASD İstanbul Şubesi Başkanı

Prof. Dr. Hakan Gündüz
Marmara Üniversitesi, FTR AD ve Algoloji BD Başkanı

Prof. Dr. Özlem Su Küçük
Bezmialem Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları AD

Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu
Atatürk Üniversitesi, FTR AD, Romatoloji BD Başkanı

Prof. Dr. Abrar A. Qureshi
Brown Üniversitesi, ABD, Dermatoloji AD Başkanı

Prof. Dr. Anthony Reginato
Brown Üniversitesi, ABD, Romatoloji BD

Prof. Dr. Nilay Şahin
Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, FTR AD Başkanı

Prof. Dr. Yusuf Yılmaz
Marmara Üniversitesi İç Hastalıkları AD, Gastroenteroloji BD

Doç. Dr. Hülya Bükülmez 
Metro Health Medical Center, Case Western Reserve Universitesi, Cleveland, ABD 
Pediatrik Romatoloji Başkanı

Doç. Dr. Gözde Derviş Hakim
İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

Doç. Dr. Savaş Şencan 
Marmara Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD , Algoloji Bilim Dalı

Doç. Dr. Dilek Bıyık Özkaya
Acıbadem Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar AD

Dr. Öğretim Üyesi Canan Şanal Toprak
Marmara Üniversitesi, FTR AD

Uzm. Dr. Halise Hande Gezer
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Bölümü

Dr. Yusuf Karabulut
Özel Doruk Bursa Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Bursa