Önemli Tarihler

KurslarTEMEL KAS İSKELET SİSTEMİ ULTRASON KURSU (ORTA DÜZEY) ( TEORİK )
KRONİK MİYOFASİYAL AĞRI VE SEGMENTER SENSİTİZASYON: KURU İĞNELEME KURSU
KAPİLEROSKOPİ KURSU
PUNCH BİOPSİ KURSU (İNGİLİZCE)
ANTİ-ENFLAMATUAR BESLENME KURSU